Language
Darovanie 2 %
Názov organizácie: PROFITENNIS ACADEMY
Sídlo organizácie: Mirka Nešpora 2A, 080 01 Prešov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42239192

 

Postup krokov na poukázanie 2 % z dane nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/