Language
O nás

Niečo o nás

Medzi základné ciele  PROFITENNIS ACADEMY patrí poskytovanie všestrannej starostlivosti o rozvoj profesionálneho tenisu v Prešove a vytváranie podmienok pre uskutočňovanie tréningového a súťažného procesu na vrcholovej úrovni. Naša východisková koncepcia spočíva v podpore talentovaných detí a mládeže a vo vybudovaní komplexného zázemia pre ich tréningový proces. Stanovený cieľ sa snažíme dosiahnuť zavedením moderných tréningových procesov uplatňovaných najmä v zahraničných tenisových kluboch a akadémiách.

Tomáš: „V našej akadémii ponúkame moderné tréningové procesy, ktoré uskutočňujú profesionálni tréneri s medzinárodnými skúsenosťami. Počas tréningov uplatňujeme najnovšie trénerské metódy, novodobé kondičné cvičenia a  regeneračné a rehabilitačné metódy a postupy, čím sa snažíme zvyšovať úroveň jednotlivých tréningových jednotiek. Vysoká úroveň tréningového procesu je zabezpečená tiež tým, že od všetkých členov nášho realizačného tímu vyžadujeme maximálne profesionálny prístup, lebo len tak môžeme dosiahnuť všetky ciele, ktoré sme si pri založení akadémie stanovili.“

Veľmi dôležitou súčasťou tréningového procesu je aj kvalitná kondičná príprava, ktorá má obrovský význam pre hráčov v každom veku. Pomocou rôznych cvičení rozvíjame koordináciu, motoriku, silu, rýchlosť a vytrvalosť hráčov.

Tomáš: „Kondičný tréning je nevyhnutnou zložkou tenisovej prípravy. Väčšina trénerov kondičky nerobí vôbec, alebo len občas, čo však nie je správne, pretože hráči sú takýmto prístupom vystavení oveľa vyššiemu nebezpečenstvu zranenia. Z toho dôvodu v našej akadémii pôsobí špecializovaný kondičný a atletický tréner, ktorý už roky vedie kondičné prípravy detí a mládeže.“

Tretiu časť tréningového procesu tvorí mentálny tréning. Tenis je mimoriadne náročný šport na psychiku hráča. Počas tréningov, ale najmä počas zápasov sa hráč veľmi často dostáva do psychicky náročných situácií, v ktorých sa musí spoliehať vždy len sám na seba. Osobitný dôraz preto kladieme na to, aby naša akadémia produkovala psychicky stabilných a nezlomných  hráčov, ktorí dokážu čeliť aj nepriaznivo sa vyvíjajúcim situáciám.

Tomáš: „Dlhodobý mentálny tréning považujem za kľúčovú zložku tréningového procesu. V dnešnej dobe už nestačí, že sa hráč naučí prehadzovať lopty ponad sieť. Zápasová sila hráča sa ukáže práve v momente tzv. „ťažkého“ stavu, kedy len pár lôpt rozhoduje o víťazstve. V takých okamihoch je nesmierne dôležité zachovať si chladnú hlavu a zbytočne sa nevystresovať. V tejto oblasti spolupracujeme s výbornou psychologičkou Nikolou Lendackou, ktorej úlohou je motivovať hráčov a viesť ich ku psychickej rovnováhe pri hre.“

Tenisový, kondičný a mentálny tréning vhodným spôsobom dopĺňame aj o rehabilitáciu a regeneráciu po tréningu. Najvýznamnejšie prostriedky, ktoré využívame na uvoľnenie tela a predchádzanie zraneniam, sú masáže, strečing, cvičenia s fyzioterapeutom, plávanie a joga.

Tomáš: „Rehabilitácia a regenerácia je v tenisových kluboch veľmi zanedbávaná. Trénerov a ani rodičov nezaujíma, že ich deti majú poranené, či presilené ruky, nohy, chrbtice..Neurobia s tým vôbec nič, naopak, tvária sa, že to nevidia a nútia ísť deti aj cez bolesť, čo je absolútne neprípustné. Práve v tomto aspekte sa výrazne odlišujeme od ostatných. Za najdôležitejšiu v tomto smere považujeme prevenciu zranení, a ak aj nejaké zranenie náhodou nastane, musí sa vždy dôsledne doliečiť.“

TENIS je krásny a zároveň aj veľmi náročný šport. Je dôležité, aby tréneri, rodičia a hráči dbali na všetky vyššie uvedené aspekty prípravy, a tak vytvárali čo najlepšie podmienky pre dosiahnutie svojich cieľov.