Language
Tréningové programy
Školička
 • Tréningový program je určený pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Program je zameraný na rozvoj základných koordinačných, pohybových a tenisových schopností a kladie dôraz na získanie citu pre loptu a raketu.
 • Minimálny vek hráča: 3 roky
 • Program zahŕňa:
  • 1 - 3 hodiny tenisového tréningu / týždeň
  • 1 - 2 hodiny pohybovej prípravy / týždeň
Tenis Junior
 • Tréningový program je určený pre deti, ktoré sa pripravujú na účasť na tenisových turnajoch. Program je zameraný na rozvoj špecifických foriem tenisovej techniky a kladie dôraz na zápasovú a kondičnú časť a taktický tréning.
 • Minimálny vek hráča: 6 rokov
 • Program zahŕňa:
  • 4 - 12 hodín tenisového tréningu / týždeň
  • 1 - 4 hodiny pohybovej prípravy / týždeň
  • rehabilitácia (fyzioterapeut, masáž, bazén, sauna)
  • konzultácie so psychológom
  • testy kondičnej pripravenosti 1x za 6 mesiacov
  • zdravotné testy 1x za 12 mesiacov
Profesionálny
 • Tréningový program je určený pre výkonnostných hráčov alebo pre juniorov zvládajúcich vyššiu záťaž. Program je zameraný na zdokonalenie všetkých tenisových schopnosti a zručností. Program je upravovaný podľa špecifických potrieb každého hráča.
 • Minimálny vek hráča: 15 rokov
 • Program zahŕňa:
  • 16 hodín tenisového tréningu / týždeň
  • 6 hodín pohybovej prípravy / týždeň
  • rehabilitácia (fyzioterapeut, masáž, bazén, sauna)
  • konzultácie so psychológom
  • testy kondičnej pripravenosti 1x za 6 mesiacov
  • zdravotné testy 1x za 6 mesiacov
Krúžok
 • Tréningový program je určený pre deti, ktoré sa nezúčastňujú tenisových turnajov. Program kladie dôraz na pohyb a zábavu dieťaťa. Cieľom tréningov je naučiť hráča základy tenisovej techniky. 
 • Minimálny vek hráča: 6 rokov
 • Program zahŕňa:
  • 1 - 3 hodiny tenisového tréningu / týždeň